Városháza
Önkormányzat

VII-110/4765-2/1996.sz. határozat Pályázat benyújtása pedagógus létszámcsökkentések miatti kötelezettséghez egyszeri hozzájárulás elnyerésére (II.ütem)

Közgyűlési határozat
1996. június 27.