Városháza
Önkormányzat

VII-108/4806/1996.sz. határozat Szentpáli u. - Szeles u. - Szűcs J.u. között található beépítetlen terület értékesítése

Közgyűlési határozat
1996. június 27.