Városháza
Önkormányzat

VI-98/23.547/1997.sz. határozat "MIK" Miskolci Ingatlankezelő Részvénytársaság Igazgatósá- gának, Felügyelő Bizottságának és Könyvvizsgálójának megválasztása

Közgyűlési határozat
1997. május 29.