Városháza
Önkormányzat

VI-97/23.349-5/1997.sz. határozat Andrássy u.59/a. sz.alatti óvoda névfelvétele

Közgyűlési határozat
1997. május 29.