Városháza
Önkormányzat

VI-90/23.541/1997.sz. határozat Tapolcai u.11.sz.alatti lakás szolgálati jellegének megszüntetése és elidegenitésre történő kijelölése

Közgyűlési határozat
1997. május 29.