Városháza
Önkormányzat

VI-88/23.093-2/1997.sz. határozat Önkormányzati bérlakások elidegenítésre történő kijelölése

Közgyűlési határozat
1997. május 29.