Városháza
Önkormányzat

VI-85/4653-2/1996.sz. határozat 1995.évi zárszámadási adatok közzététele

Közgyűlési határozat
1996. május 30.