Városháza
Önkormányzat

VI-83/4705/1996.sz. határozat Miskolci Kertészeti Vállalat gazdasági társasággá történő átalakítása

Közgyűlési határozat
1996. május 30.