Városháza
Önkormányzat

VI-82/4750/1996.sz. határozat Mándy András képviselő iskolaszékbe történő megbízása

Közgyűlési határozat
1996. május 30.