Városháza
Önkormányzat

VI-81/4749/1996.sz. határozat Rákóczi u.2.sz. alatti épület használati jogának rendezése

Közgyűlési határozat
1996. május 30.