Városháza
Önkormányzat

VI-79/4747/1996.sz. határozat Miskolc, III.ker. 30.519/77. hrsz.-ú ingatlan garázstelekkénti értékesítése

Közgyűlési határozat
1996. május 30.