Városháza
Önkormányzat

VI-116/58.550/1999. sz. határozat Belvárosi Rendőrőrs parancsnokának kinevezése

Közgyűlési határozat
1999. július 01.