Városháza
Önkormányzat

VI-110/23.403-3/1997.sz. határozat Oktatási Bizottság tagjának felmentése, illetve új tag megválasztása

Közgyűlési határozat
1997. május 29.