Városháza
Önkormányzat

VI-109/23.575/1997.sz. határozat Fütőmű Kft.hitelkérelmének önkormányzati garancia biztosítása

Közgyűlési határozat
1997. május 29.