Városháza
Önkormányzat

VI-108/23.592/1997.sz. határozat Kiss tábornok u.84.sz.alatti ingatlan hasznosítása

Közgyűlési határozat
1997. május 29.