Városháza
Önkormányzat

V-60/4703/1996.sz. határozat Hejőcsaba Részletes Rendezési Terv felülvizsgálata

Közgyűlési határozat
1996. május 02.