Városháza
Önkormányzat

V-59/4700/1996.sz. határozat Települési szilárd hulladék összegyüjtésére és ártalmatlanitására szervezett helyi közszolgáltatással kapcsolatos teendők

Közgyűlési határozat
1996. május 02.