Városháza
Önkormányzat

V-58/4683/1996.sz. határozat Beszámoló átruházott hatáskörök gyakorlásáról

Közgyűlési határozat
1996. május 02.