Városháza
Önkormányzat

IX-167/23.884/1997.sz.határozat Vackor magánóvoda és általános iskola vezetőjének bérleti díj mentesség iránti kérelme

Közgyűlési határozat
1997. szeptember 25.