Városháza
Önkormányzat

IX-160/4692-2/1996.sz. határozat Bizottsági tagok felmentése, új tagok megválasztása

Közgyűlési határozat
1996. szeptember 26.