Városháza
Önkormányzat

IX-157/4902/1996.sz. határozat Zrínyi Ilona Gimnáziumban az 1997/98-as tanévtől működő osztályok számának meghatározása

Közgyűlési határozat
1996. szeptember 26.