Városháza
Önkormányzat

IX-156/4889/1996.sz. határozat Kisebbségi önkormányzatok elhelyzési ügyeinek rendezése

Közgyűlési határozat
1996. szeptember 26.