Városháza
Önkormányzat

IV-55/23.406/1997.sz. határozat GEERS Hallókészülék Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel feladatellátási megállapodás megkötése

Közgyűlési határozat
1997. március 27.