Városháza
Önkormányzat

IV-51/4675/1996.sz. határozat Semmelweis Kórház és Diósgyőri Kórház Szervezeti és Működési Szabályzatának, alapító okiratának módosítása

Közgyűlési határozat
1996. március 28.