Városháza
Önkormányzat

IV-45/23.346/1997.sz. határozat Mihályka elnevezésű, 62240/15 hrsz.-ú termőföldet értékesítésre kijelölő XII-193/4804-2/1997.sz. határozat módosítása

Közgyűlési határozat
1997. március 27.