Városháza
Önkormányzat

IV-38/4.657/1996.sz. határozat Nem lakás célú helyiségek elidegenítése

Közgyűlési határozat
1996. március 28.