Városháza
Önkormányzat

IV-38/23.341/1997.sz. határozat MIK.Rt. 1997. évi bérleményüzemeltetési és gazdálkodási terve

Közgyűlési határozat
1997. március 27.