Városháza
Önkormányzat

III-23/23.224/1997.sz. határozat Ivóvíz- és csatornaszolgáltatás 1997. évi díjainak megállapítása

Közgyűlési határozat
1997. február 27.