Városháza
Önkormányzat

I-7/23.094/1997.sz. határozat Nem lakás célú helyiségek elidegenítése

Közgyűlési határozat
1997. január 30.