Városháza
Önkormányzat

I-6/23.093/1997.sz. határozat Önkormányzati bérlakások elidegenítésre történő kijelölése

Közgyűlési határozat
1997. január 30.