Városháza
Önkormányzat

I-10/23.194/1997.sz. határozat Háztartási hulladékkal kapcsolatos kötelezően igénybeveendő helyi közszolgáltatás ellátására kiirt pályázat

Közgyűlési határozat
1997. január 30.