Városháza
Önkormányzat

A Magyarországi Lengyelség Napja 2019.06.22

Miskolc Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata
2019. június 22.

Az Országos Lengyel Önkormányzat 2019. június 22-én rendezte meg Budapesten a Magyarországi Lengyelség Napját. Erre lovag királyunk - Szent László - tiszteletére minden évben a névnapja környékén kerül sor. A program 10.30-kor kezdődött a Bazilika bejáratánál, ahol a Beskidek lengyel népi együttes játszott szép sikerrel a nagyszámú érdeklődő és külföldi turista előtt. 11-től bent misével folytattuk, melyet Snell György Esztergom-Budapest egyházmegyei segédpüspök, a bazilika plébánosa és Krzysztof Grzelak, a Budapesti Lengyel Templom plébánosa celebráltak.

A szertatás után Bátori Zsolt úrnak, az Országos Lengyel Önkormányzat elnökének ünnepi beszédét hallgattuk meg, majd az önkormányzat által alapított díjak átadására került sor. A „Szent László” díjat Dr. Biernacki Karol úr, a Lengyel Köztársaság szegedi tiszteletbeli konzulja, a „Magyarországi Lengyelekért” díjat a Nyíregyházai Lengyel-Magyar „Dalárda” kórus, Pauer Béla úr, az Újbudai Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Kovács Péter úr Vámosmikoláról kapták. A „Magyarországi Lengyelekért” Ifjúsági díjat Krajewski Marcel tanuló, a Budapesti Lengyel Iskola diákja vehette át. A program állófogadással zárult.

csoportunk a Wysocki hagyományőrzőkkel a Bazilika előtt
csoportunk a Wysocki hagyományőrzőkkel a Bazilika előtt

A rendezvény után a 22. kerületben álló Szmolenszki emlékművet kerestük fel és koszorúztuk meg. Erről olvassuk el a legilletékesebb - az alkotó Makoldi Sándor Gyula szobrászművész - ismertetőjét:

Budafok-Tétény önkormányzatának megkeresésére készítettem a Mementó Szmolenszkért emlékművet.A kompozíció a Duna partra, sík területre került, ezért a fő motívum kiemelése okán, és a halálos áldozatok sírhalmát megidézendő az emlékmű központjában egy domb helyezkedik el, ami 12 m átmérőjű és 1,5 m magasságú.

 A dombtetőn áll két szög vagy szilánk alakú fekete gránit gúla egymásba szúrva. A szögforma megidézheti a koporsószöget és Krisztus kezét átszúró szögeket is. Egymásba szúródásuk a tragédiára, a keresztre és a repülőre is utal. Megjeleníti azt is, hogy a lengyelséget ért első katasztrófa nemhogy feloldódott volna, hanem egy újabb szúródott belé. A kő felülete fel van csiszolva, s faágak lenyomata mélyül bele, homok fújva, matt felülettel. Ezen lenyomatok széttagolnák, roncsolnák a formát, ami a balesetre is utal.

A domb felszínén a kereszt alatt, fekete szilánk formájú gránitlapokból ki van rakva egy famotívum a föld szintjében, járdaként is funkcionálva. A fa motívum fogja össze a kompozíciót, azért is, mert Szmolenszkben a repülőgép lezuhanásában is szerepet játszottak a fák és a delegáció a katyni erdőben történt vérengzés évfordulójára utazott ki.

A fa mellett ugyancsak kőlapokból elindul egy fehér sáv, majd egy piros (a lengyel lobogó színei), majd a fekete fa ága fokozatosan kizöldül, élettel telítődik, s így csatlakozik hozzá az előbbi két színhez a zöld (magyar zászló). Ez a hármas színű sáv vezet be a kapun.
A dombról levezető piros, fehér, zöld sávok a belváros felé eső kapun vezetnek át. Ez fehér, rózsaszínes kőből van kifaragva (ruskicai márvány). Ez a szín jelképezné a tisztaságot, a feloldozást és az életet. A kapu formája két egymás felé hajló elnyújtott forma, amely finoman egymást átöleli, jelképezve a lengyel-magyar barátságot. Közöttük, felettük egy két oldalról levékonyított gömb-lencse forma van. Ezek a formák nem túl direkten megidéznek egy emberi figurát.

Ez a kapu jelképezi Magyarország barátságát a lengyel nemzet iránt, emellett a nyitott kapu a befogadást idézi és a tragédia feloldása is itt születhetne meg.

A dombon átvezető famotívum, a díszburkolatos járdához kapcsolódó törzsrészénél lenne két fekete téglalap alakú feliratos tábla, ami ugyanabból a kőből van mint a fa, csak nem síkba a föld szintjében, hanem tömbszerűen kiemelkedve, mint egy sírlap. Az egyiken megjelenhetne a szmolenszki tragédia története, a másikon a repülőn tartózkodók névsora olvasható. Középen a fatörzsön, jelenik meg Lech Kaczyński elnök úr domborműben megfaragott portréja.

A koszorúzás után
A koszorúzás után

Kép: Csiszár Adrienne

Szöveg: Fekete Dénes