Városháza
Önkormányzat

1998/09 számú Önkormányzati Közlöny

Önkormányzati közlöny
1998. október 30.

9.szám tartalomjegyzék i. 2 miskolc megyeijogú város önkormányzatának rendeletei 1998.november 6-iki közgyűlés: - 38/1998. sz. rendelet az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 55/1995. (x.30.) sz. rendelet módosításáról 1998.december 3-iki közgyűlés: - 39-40/1998. sz. rendeletek az önkormányzat 1998. évi költségvetésének módosításáról - 41/1998. sz. rendelet - 42/1998. sz. rendelet az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának módosításáról a kötelezően igénybeveendő kéményseprő ipari közszolgáltatásról szóló, módosított 39/1996. sz. rendelet módosításáról a települési szilárd hulladék részét képező háztartási hulladék összegyűjtésére és ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 24/1996. sz. rendelet módosításáról miskolc megyei jogú város önkormányzata tulajdonában lévő temetők sírhelydíjairól és egyéb temetői szolgáltatások díjairól szóló 36/1997. sz. rendelet módosításáról a polgármesteri hivatal belső szervezeti felépítésé ... bővebben a csatolmányban.