Városháza
Önkormányzat

11/2024. (II.29.) határozat a Miskolc III. kerület belterület 30491/14 helyrajzi számú, természetben a 3534 Miskolc, Árpád út 1. – Nagy Lajos király útja 4. szám alatti „kivett lakóház 2 db, és gazdasági épület, udvar” megnevezésű ingatlan elidegenítéséről

Közgyűlési határozat
2024. február 29.

11/2024. (II.29.) határozat a Miskolc III. kerület belterület 30491/14 helyrajzi számú, természetben a 3534 Miskolc, Árpád út 1. – Nagy Lajos király útja 4. szám alatti „kivett lakóház 2 db, és gazdasági épület, udvar” megnevezésű ingatlan elidegenítéséről