Városháza
Ügyintézés

Üzletek működésével kapcsolatos egyéni és közérdekű bejelentések kivizsgálása

Szolgáltatás indítása

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 9.§ (1) bekezdése szerint a kereskedelmi tevékenységre, a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató tevékenységekre, valamint a kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységekre vonatkozó jogszabályi és hatósági előírások megtartását a kereskedelmi hatóság ellenőrzi, és - a (2) és a (3) bekezdésben foglalt kivétellel, továbbá törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában - eljár ezek megsértése esetén.

Jogosultak köre

Panasszal és közérdekű bejelentéssel bárki fordulhat a hatósághoz.

Mit kell tennie

A kereskedelmi hatósághoz érkező egyedi és közérdekű bejelentések esetén a hatóság a lefolytatott közigazgatási eljárást követően, a rendelkezésre álló adatok alapján, a hivatkozott törvényben, illetve Korm. rendeletben előírt hatósági jogkörében intézkedik, s ezáltal orvosolhatja a beadványban foglaltakat.

Határidők

A panaszt és a közérdekű bejelentést - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az eljárásra jogosult szervhez történő beérkezésétől számított harminc napon belül kell elbírálni.

Benyújtandó dokumentumok

Egyedi és közérdekű bejelentés

Eljáró szerv

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője

Felettes szerv/jogorvoslat

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal bírálja el a fellebbezést illetve egyes esetekben bírósági felülvizsgálat

Egyéb információk

A kereskedelmi törvény 9.§ (4) bekezdése szerint a tevékenységre vonatkozó jogszabályi előírások megsértése esetén - jogszabályban foglaltak szerint - a kereskedelmi hatóság

a) a következő közigazgatási szankciókat alkalmazhatja:

aa) elrendeli az üzlet vagy szálláshely ideiglenes bezárását,

ab) elrendeli az üzlet vagy szálláshely azonnali bezárását,

ac) a közterületi értékesítés szabályainak megszegése kivételével közigazgatási bírságot szab ki,

ad) ha az adott tevékenység végzése engedélyhez kötött, visszavonja az engedélyt,

b) a (4a) bekezdésben meghatározott intézkedéseket hozhatja, vagy

c) jogszabályban meghatározott egyéb jogkövetkezményeket alkalmazhat.

A (4a) bekezdésben foglaltak szerint a (4) bekezdésben meghatározott esetben a kereskedelmi hatóság a következő jogkövetkezményeket alkalmazhatja:

a) ha a kereskedő tevékenysége jogszabályban meghatározott veszélyes mértékű környezeti zajjal jár, az üzlet környezetében, illetve a kereskedelmi tevékenység hatókörében lakók egészséges életkörülményeinek és pihenéshez való jogának biztosítása érdekében

aa) korlátozza 22 óra és 6 óra között a kereskedelmi tevékenységet, illetve a jogsértő állapot megszüntetéséig az üzlet kötelező éjszakai zárvatartását rendeli el,

ab) korlátozza vagy megtiltja a vendéglátó üzletben a vendégek szórakoztatására nyújtott szolgáltatást, tevékenységet,

ac) korlátozza vagy megtiltja a hirdetés vagy figyelemfelhívás céljára szolgáló hanghatást okozó eszköz használatát,

b) megtiltja az engedély nélkül folytatott, előírásokba ütköző tevékenység végzését, termékkör értékesítését.

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 27.§ (1) bekezdése szerint, ha a kereskedő a tevékenységére, a forgalmazott termékre, illetve annak árusítására vonatkozó jogszabályi előírásoknak nem tesz eleget, vagy a kereskedő, illetve az üzletként szolgáló épület a hatályos jogszabályi feltételeknek nem felel meg, és a jogsértés másként nem orvosolható, illetve a jogszabályi feltételeknek való megfelelés más módon nem biztosítható, a jegyző - a (2) bekezdés a) pontja és a (3) bekezdés szerinti eset kivételével - az észlelt hiányosságok megszüntetéséig, de legfeljebb kilencven napra a tevékenységet megtilthatja, vagy az üzletet ideiglenesen bezárathatja.

A (2) bekezdés szerint a jegyző a működési engedélyt visszavonja, illetve tevékenység folytatását megtiltja és a kereskedőt, illetve az üzletet a nyilvántartásból törli és az üzletet bezáratja, ha

a) a működési engedély kiadásának feltételei már nem állnak fenn,

b) a kereskedő az (1) bekezdés szerinti jegyzői határozatban meghatározott időtartam alatt nem tesz eleget a határozatban foglaltaknak,

c) a kereskedő a külön jogszabályban meghatározott veszélyes mértékű környezeti zaj esetén, a lakók egészséges életkörülményeinek és pihenéshez való jogának biztosítása érdekében, a jogsértő állapot megszüntetéséig elrendelt kötelező éjszakai zárva tartási időszak alatt továbbra is nyitva tart,

d) a kereskedő a külön jogszabályban meghatározott veszélyes mértékű környezeti zaj esetén a hirdetés vagy figyelemfelhívás céljára szolgáló hanghatásokat okozó eszközt használatának megtiltása ellenére tovább használja.

A (3) bekezdésben foglaltak szerint, amennyiben az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a kereskedő működési engedéllyel nem rendelkező üzletben folytat kizárólag üzlethez kötött kereskedelmi tevékenységet, a jegyző köteles az üzletet azonnal bezáratni.

Vonatkozó jogszabályok

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet

A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

A közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény

 


Az ügyintézés helye és időpontja

Lakosságszolgálati Főosztály

Hatósági Osztály

Telefon: +36 46 512 700; +36 46 512 800
Email: hatosag@miskolc.hu
Helyszín: 3525 Miskolc, Városház tér 8.

Nyitva tartás:

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

08:00-16:00

08:00-16:00

08:00-17:30

08:00-16:00

08:00-12:00