Városháza
Ügyintézés

Tájékoztató társasházak feletti törvényességi felügyeleti eljárásának megindításához

Az eljárás a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 27/A. §-ának rendelkezései alapján, a társasházak működésének, szerveinek és e szervek működésének törvényességi ellenőrzése céljából kezdeményezhető. A felügyelet nem terjed ki az olyan ügyre, amelyben bírósági, hatósági eljárásnak van helye.

Az eljárás nem irányulhat a társasház működésének gazdaságossági vagy célszerűségi szempontból való ellenőrzésére.

A Jegyző ellenőrzi, hogy a társasház

a) alapító okirata, szervezeti-működési szabályzata és azok módosításai megfelelnek-e a jogszabályoknak,

b) működése, közgyűlési határozata megfelel-e a jogszabályoknak, az alapító okiratnak és a szervezeti-működési szabályzatnak,

c) működése megfelel-e a közgyűlési határozatokban foglaltaknak.

A társasház működésével összefüggésben bejelentésre jogosultak köre:

a) a társasházi tulajdonostárs,

b) a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke,

c) a társasházi tulajdonostárs meghatalmazottja.

A bejelentő tulajdonostárs tulajdonosi jogosultságát legalább nem hiteles, 30 napnál nem régebbi tulajdonilap-másolattal, közös képviselő bejelentő a társasház képviseletére vonatkozó jogosultságát a megválasztásáról szóló közgyűlési határozatot tartalmazó jegyzőkönyv-kivonat bejelentéssel egyidejűleg történő benyújtásával igazolja.

Amennyiben a társasházi tulajdonostárs meghatalmazott útján kíván eljárni, a tulajdonilap-másolat mellett a meghatalmazás csatolása is szükséges.

Papír alapon benyújtható űrlap

Elektronikus űrlap

Nyomtatványaink használatához szükség van az Általános nyomtatványkitöltő programra (ÁNYK).
Elérhetősége: https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvany_apeh/keretprogramok/abevjava_install.html