Városháza
Adóügyek

Méltányossági, fizetési könnyítés kérelem

Az adózó és az adó megfizetésére kötelezett személy kérelmére - az adóhatóságnál nyilvántartott adóra - az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén részletfizetés, fizetési halasztás (fizetési könnyítés) engedélyezhető.

Automatikus részletfizetésre jogosult természetes személy adózó - ideértve a vállalkozási tevékenységet folytató természetes személyt is - kérelmére az adóhatóság az általa nyilvántartott, legfeljebb egymillió forint összegű adótartozásra – a beszedett adó kivételével - évente egy alkalommal legfeljebb tizenkettő havi pótlékmentes részletfizetést engedélyez.

Kivételes méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén magánszemélyek részére az adótartozás is, nem magánszemély adózók részére kizárólag a bírság- és pótléktartozás mérsékelhető, illetve engedhető el. A körülmények alapos vizsgálatát követő döntését az adóhatóság az adatok széleskörű megismerésével, környezettanulmány elvégzésével alapozza meg.

A fentiekben részletezett eljárások nem esnek illetékfizetési kötelezettség alá.

Jogszabályi háttér:

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

Űrlapok

A Méltányossági kérelem ügycsoportban az alábbi nyomtatványok érhetőek el az Önkormányzati Hivatali Portál (a továbbiakban: OHP) felületéről az online kitöltést és beküldést lehetőségét biztosító iForm űrlap formátumban, valamint - akár ügyfélkapus bejelentkezés nélkül is, magánszemély részére - nyomtatható PDF formátumban.

 

iForm Nyomtatvány megnevezése

Ágazat (OHP)

Ügytípus (OHP)

Méltányossági, fizetési könnyítés kérelem

Adóügy

Általános adónyomtatványok

Automatikus részletfizetési kérelem

Adóügy

Általános adónyomtatványok

 
Az OHP felület használatával kapcsolatos további tájékoztatás a https://www.miskolc.hu/varoshaza/adougyek/onkormanyzati-hivatali-portal-ugyinditas-adoegyenleg-lekerdezes-e-fizetes linken érhető el.


Az ügyintézés helye és időpontja

Adó Osztály

Telefon:  (+36) 46/512-800, (+36) 46/512-700

Fax: (+36) 46/512-833

Email: ado@miskolc.hu

Helyszín: 3525 Miskolc, Városház tér 8.

Hivatali kapu: MISKOLCADK

KRID: 725084938

Hétfő

08:00-16:00

Kedd

08:00-16:00

Szerda

08:00-17:30

Csütörtök

08:00-16:00

Péntek

08:00 - 12:00