Városháza
Ügyintézés

Lakásfenntartási támogatás

Jogosultsági feltételek

Lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, aki a város közigazgatási területén lévő

 1. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 91/A. § 6. pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő ingatlanban életvitelszerűen lakik, és
 2. önkormányzati bérlakás esetén lakásának bérleti jogát nem a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának - lakások bérletéről szóló - 25/2006. (VII.12.) rendelete 2. § (3) bekezdés a) pontja alapján szerezte, és
 3. az ingatlan megfelel az e rendelet 18. § (2) bekezdésében szabályozott feltételeknek.

A jogosultság megállapításánál figyelembe vehető havi nettó jövedelem nem haladhatja meg

 1. egyszemélyes háztartás esetében a nyugdíjminimum 250 %-át,
 2. két személyes háztartás esetében a nyugdíjminimum 450 %-át,
 3. többszemélyes háztartás esetében a nyugdíjminimum 700 %-át, továbbá

a háztartás tagjai egyikének sem lehet vagyona.

A támogatás mértéke

A támogatás 12 hónapra kerül megállapításra, havi 3.000,- Ft összegben, amely természetbeni szociális ellátás formájában a villanyáram, a víz-és csatornadíj, a közös költség, a gázfogyasztás, a távhőszolgáltatás költségeinek viseléséhez a szolgáltató felé havonta kerül folyósításra.

A szilárd tüzelésű fűtési berendezést használók esetében az éves támogatás összegének megfelelő értékű tüzelőanyag - hasított tűzifa -  kerül biztosításra.

Ügyindítás

Az eljárás kérelemre indul, melyet a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának ügyfélszolgálati irodáin - az erre rendszeresített formanyomtatványon - lehet benyújtani.

A benyújtási határidő folyamatos.

Vonatkozó jogszabályok

 • 1993. évi III. tv.
 • 2016. évi CL. tv.
 • Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2015. (II.10.) rendelete

Szükséges mellékletek

 • a háztartásban élők személyek kérelem benyújtását megelőző havi jövedelmének igazolása,
 • vagyonnyilatkozat,
 • annak a szolgáltatónak a számlalevele, ahova támogatás folyósításra kerül,
 • önkormányzati bérlakás esetén a Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. igazolása a bérbeadás jellegére vonatkozóan.

Szociális és Köznevelési Osztály - ügyfélfogadás

Telefon: (+36) 46/512-800

Fax: (+36) 46/341-804

Email: szoc@miskolc.hu

Helyszín: 3530 Miskolc, Petőfi Sándor utca 39.

Ügyfélfogadási idő

Hétfő 08.00 - 16.00
Kedd ZÁRVA
Szerda 08.00 - 17.30
Csütörtök 08.00 - 16.00
Péntek 08.00 - 12.00

 

Papír alapon benyújtható űrlap

Elektronikus űrlap

Nyomtatványaink használatához szükség van az Általános nyomtatványkitöltő programra (ÁNYK).
Elérhetősége: https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvany_apeh/keretprogramok/abevjava_install.html