Városháza
Ügyintézés

Kártalanítási kérelem

Amennyiben az ügyfél tulajdonában álló ingatlan használatát, vagy a tulajdonos ingatlannal történő rendelkezési jogát Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 21/2004. (VII.6.) önkormányzati rendeletben az ingatlanra meghatározott cél korlátozza, az erre az ügyre rendszeresített nyomtatvány kitöltésével kezdeményezheti korlátozási kártalanítás megfizetését, vagy a tulajdonában álló ingatlan megvásárlását. A nyomtatványon meg kell adnia a kért információkat, valamint csatolni szükséges a megjelölt dokumentumokat ahhoz, hogy a kérelmét a kártalanítási kérelmeket megvizsgáló szakmai bizottság elé terjeszthessük.

A szakmai bizottság álláspontjáról az ügyfél írásbeli értesítést kap. Amennyiben a szakmai bizottság a kérelmet támogathatónak ítéli, a kártalanítási kérelem elbírálásáról annak összegszerűségétől függően az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendeletben meghatározott döntéshozó dönt.

Az ügyfélnek kártalanítási kérelme elutasítása esetén joga van az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30. §-a alapján a területileg illetékes Kormányhivatalhoz fordulni.

Papír alapon benyújtható űrlap

Elektronikus űrlap

Nyomtatványaink használatához szükség van az Általános nyomtatványkitöltő programra (ÁNYK).
Elérhetősége: https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvany_apeh/keretprogramok/abevjava_install.html