Városháza
Adóügyek

Építményadó

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (a továbbiakban együtt: építmény).

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének építményadóról szóló 43/2013. (XI.25.) önkormányzati rendelete alapján mentes az adó alól – az üzleti célt szolgáló építmény kivételével – a Htv. 3. § (2) és (3) bekezdésében, 3/A. §-ában, 13. §-ában és 13/A. §-ában meghatározottakon túlmenően:

az a külterületen elhelyezkedő építmény, amelyben tulajdonosa vagy annak közeli hozzátartozója állandó bejelentés alapján, életvitelszerűen lakik, s egyébként más lakás tulajdon- vagy bérleti jogával nem rendelkezik,
a magánszemély tulajdonában álló, valamint magánszemély vagyoni értékű jogával terhelt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, belterületen és külterületen elhelyezkedő pince, gazdasági épület, présház,
az 5. § b) pontja szerinti építmény hasznos alapterületéből 50 m2,
a lakás céljára szolgáló építmény abban az esetben, ha az adóalany vagy annak közeli hozzátartozója azt ténylegesen életvitelszerűen használja,
a Htv. 12. § (3) bekezdése szerinti társasház közös használatú helyisége.
Az adó alanya, aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa, illetőleg az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog jogosultja. Az adó alanyának az adókötelezettség keletkezését követő 15 napon belül az erre szolgáló formanyomtatványon adatbejelentést kell tennie. A kivetett adó összegét az önkormányzati adóhatóság határozatban közli az érintettekkel.

Jogszabályi háttér:

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének az építményadóról szóló 43/2013. (XI. 25.) önkormányzati rendelete.

Űrlapok

Az Építményadó ügycsoportban az alábbi nyomtatványok érhetőek el az Önkormányzati Hivatali Portál (a továbbiakban: OHP) felületéről az online kitöltést és beküldést lehetőségét biztosító iForm űrlap formátumban, valamint - akár ügyfélkapus bejelentkezés nélkül is, magánszemélyek részére - nyomtatható PDF formátumban.

 

iForm Nyomtatvány megnevezése

Ágazat (OHP)

Ügytípus (OHP)

Adatbejelentés az épület, épületrész utáni építményadóról

Adóügy

Építményadó

Kérelem adófelfüggesztésre Adóügy Általános adónyomtatványok

Nyilatkozat az adómentesség igénybevételéről

Adóügy

Általános adónyomtatványok

 
Az OHP felület használatával kapcsolatos további tájékoztatás a https://www.miskolc.hu/varoshaza/adougyek/onkormanyzati-hivatali-portal-ugyinditas-adoegyenleg-lekerdezes-e-fizetes linken érhető el.
 


Az ügyintézés helye és időpontja

Adó Osztály

Telefon: (+36) 46/512-800, (+36) 46/512-700

Fax: (+36) 46/512-833

Email: ado@miskolc.hu

Helyszín: 3525 Miskolc, Városház tér 8.

Hivatali kapu: MISKOLCADK

KRID: 725084938

Hétfő

08:00-12:00 –

13:00-16:00

Kedd

08:00-12:00 –

13:00-16:00

Szerda

08:00-12:00 –

13:00-17:30

Csütörtök

08:00-12:00 –

13:00-16:00

Péntek

8:00 - 12:00