Városháza
Ügyintézés

Előzetes szakhatósági állásfoglalás kérése

A jogszabály lehetőséget ad arra, hogy meghatározott hatósági eljárásokban az előírt szakhatósági állásfoglalást - előzetesen - az ügyfél kérje meg. Ilyen esetben a beszerzett előzetes szakhatósági állásfoglalást az engedély iránti kérelemhez szükséges mellékelni.

Az előzetes szakhatósági állásfoglalás csak az elkészítésének alapjául szolgáló tervdokumentációra vonatkozik és 6 hónapig érvényes.

Az előzetes szakhatósági állásfoglalás iránti kérelemhez a külön jogszabályokban leírt mellékletek csatolása szükséges. A csatolandó mellékletek vonatkozásában az állásfogalást felhasználó hatóság jogszabályi előírásai az irányadóak.

A kérelem papír alapon, illetve az arra kötelezettek részéről elektronikus úton ("e-papír") terjeszthető elő.


Az ügyintézés helye és időpontja

                            

Építési és Környezetvédelmi Osztály – ügyfélfogadás

Telefon

(+36) 46/512-714

Fax

(+36) 46/512-718

Email

epit@miskolc.hu

Helyszín

3525 Miskolc, Városház tér 8.

Kérelmek benyújtása: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Építési-és Környezetvédelmi Osztály Ügyfélszolgálat (17. ablak)

A Hivatal központi ügyfélszolgálata minden nap – munkaidőben – rendelkezésre áll kérelmek benyújtása, tájékoztatás, felvilágosítás-kérés céljából.

 

Ügyintézők

Elérhetőségek

Tóthné Kovács Annamária

+36 46 512 791

Bíró Edit

+36 46 512 765