Városháza
Ügyintézés

Belterületbe vonás

Amennyiben az ügyfél saját tulajdonú ingatlanának belterületbe vonását kívánja kérelmezni Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatánál, szükséges kitöltenie az erre az ügyre rendszeresített nyomtatványt.

A nyomtatványon meg kell adnia a kért információkat, valamint csatolni szükséges a megjelölt dokumentumokat ahhoz, hogy a kérelmét a belterületbe vonási kérelmeket megvizsgáló szakmai bizottság elé terjeszthessük.

A szakmai bizottság álláspontjáról az ügyfél írásbeli értesítést kap. Amennyiben a szakmai bizottság a kérelmet támogathatónak ítéli, közgyűlési ülésen kerül megtárgyalásra, amely dönt a kérelem támogathatóságáról és a belterületbe vonási eljárás lefolytathatóságáról.

Az ügyfél az egyes szakmai és közgyűlési döntések meghozatalát követően folyamatos tájékoztatást kap az eljárás soron következő lépéseiről.

Papír alapon benyújtható űrlap

Elektronikus űrlap

Nyomtatványaink használatához szükség van az Általános nyomtatványkitöltő programra (ÁNYK).
Elérhetősége: https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvany_apeh/keretprogramok/abevjava_install.html