Városháza
Ügyintézés

Behajtási engedély

BEHAJTÁSI ENGEDÉLY

Szolgáltatás indítása

Az eljárás kérelemre indul.

Jogosultak köre

A védett övezetbe behajtani kívánó természetes és jogi személyek.

Mit kell tennie

Az ügyintézés lépései:

 1. Kérelem nyomtatvány kitöltése (honlapról letölthető vagy ügyfélszolgálatnál személyesen átvehető)
 2. 3.000.-Ft illeték megfizetése és az előírt mellékletek csatolása
 3. Kérelem benyújtása:
 • személyesen ügyfélszolgálaton
 • postai úton
 • elektronikus úton.

Határidők

Ügyintézési idő: 5 munkanap

Benyújtandó dokumentumok

 • Behajtási engedély kérelem
 • Díj megfizetésének igazolása

A kérelemhez benyújtandó mellékletek

Vállalkozói behajtási engedély iránti kérelemhez:

 • egyéni vállalkozó kérelmező esetén a vállalkozói igazolvány másolata,
 • jogi személy kérelmező esetén 1 hónapnál nem régebbi cégkivonat, vagy bírósági bejegyző határozat másolata,
 • a kérelemben megjelölt jármű forgalmi engedélyének másolata,
 • a védett övezetbe történő rendszeres árufuvarozást alátámasztó dokumentumok,
 • amennyiben rendszám nélküli behajtási engedély kiadására irányul a kérelem az árufuvarozásban részt vevő összes jármű forgalmi engedélyének másolata.

Lakossági behajtási engedély iránti kérelemhez:

 • a kérelmező személyazonosító igazolványának, lakcímét igazoló hatósági igazolványának a másolatát,
 • a kérelemben megjelölt jármű forgalmi engedélyének másolata.

Intézményi behajtási engedély iránti kérelemhez:

 • a kérelemben megjelölt jármű forgalmi engedélyének másolata.

Parkolási behajtási engedély iránti kérelemhez:

 • a természetes személy kérelmező személyazonosító igazolványának, lakcímét igazoló hatósági igazolványának a másolatát,
 • egyéni vállalkozó kérelmező esetén a vállalkozói igazolvány másolata,
 • jogi személy kérelmező esetén 1 hónapnál nem régebbi cégkivonat, vagy bírósági bejegyző határozat másolata,
 • a kérelemben megjelölt jármű forgalmi engedélyének másolata,
 • közterületnek nem minősülő parkolóhely, vagy garázs használatának jogcímét igazoló dokumentum másolata.

Ideiglenes behajtási engedély iránti kérelemhez:

 • a természetes személy kérelmező személyazonosító igazolványának, lakcímét igazoló hatósági igazolványának a másolatát,
 • egyéni vállalkozó kérelmező esetén a vállalkozói igazolvány másolata,
 • jogi személy kérelmező esetén 1 hónapnál nem régebbi cégkivonat, vagy bírósági bejegyző határozat másolata,
 • a kérelemben megjelölt jármű forgalmi engedélyének másolata,
 • az ideiglenes behajtással megvalósítani kívánt cél, vagy feladat igazolására szolgáló dokumentum.

Rendezvényszervező behajtási engedély kérelemhez:

 • egyéni vállalkozó kérelmező esetén a vállalkozói igazolvány másolata,
 • jogi személy kérelmező esetén 1 hónapnál nem régebbi cégkivonat, vagy bírósági bejegyző határozat másolata,
 • a rendezvény megrendezésére vonatkozó szerződés másolata,
 • a rendezvényre igazoltan regisztráltak száma.
 • A behajtási engedély díjának megfizetése (banki átutalással vagy postai készpénzátutalási megbízással)
 • Határozat és behajtási kártya átvétele - postai úton - vagy személyesen

Eljáró szerv

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestere

Felettes szerv/jogorvoslat

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

Egyéb információk

A 3000.-Ft eljárási illetéket az alábbi bankszámlaszámra kell átutalni, a megjegyzés rovatban feltüntetve azt, hogy „behajtási engedély”:

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 10700086-42689106-72000003

A döntésről kiállított határozat tartalmának megfelelően a meghatározott összeget (a behajtási engedély díját) az Önkormányzat 10700086-42689106-51100005 számú bankszámlaszámára történő átutalással szükséges megfizetni.

Az illetékek, valamint az igazgatási szolgáltatási díjak kivételével, valamennyi egyéb díjat (pl. közterület-használati díj, behajtási engedély díja, közút nem közlekedési célú igénybevételének díja) a „Díj megfizetések igazolására” elnevezésű űrlapon szükséges igazolni.

Vonatkozó jogszabályok

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 13/1998. (III.30.) számú rendelete a közterületek rendjéről

Fogalmak

Védett övezet: a KRESZ 14.§ (1) bekezdés n/ pontja vagy z/ pontja szerint mindkét irányból behajtani tilos jelzőtáblával kijelölt olyan terület, ahová a behajtás, továbbá ahol a várakozás engedélyhez és az abban foglalt feltételekhez kötött.

Vonatkozó jogszabályok

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 13/1998. (III.30.) számú rendelete a közterületek rendjéről egységes szerkezetben

 

 

Kérelem a központi ügyfélszolgálaton adható le.

Elektronikus ügyintézés biztosított.

 

 

 

Papír alapon benyújtható űrlap

Elektronikus űrlap

Nyomtatványaink használatához szükség van az Általános nyomtatványkitöltő programra (ÁNYK).
Elérhetősége: https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvany_apeh/keretprogramok/abevjava_install.html

Az ügyintézés helye és időpontja

Lakosságszolgálati Főosztály

Hatósági Osztály

Telefon: +36 46 512 700; +36 46 512 800
Email: hatosag@miskolc.hu
Helyszín: 3525 Miskolc, Városház tér 8.

Nyitva tartás:

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

08:00-16:00

08:00-16:00

08:00-17:30

08:00-16:00

08:00-12:00