Városháza
Adóügyek

Adók módjára behajtandó köztartozások

Az adók módjára behajtandó köztartozások esetében az önkormányzati adóhatóság nem a saját ügyében jár el, hanem más szerv, hatóság (kimutató szerv) által megállapított fizetési kötelezettséget érvényesít az önkéntes teljesítés elmaradása miatt az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény rendelkezéseinek alkalmazásával.

Magánszemély esetében a lakóhely szerint illetékes önkormányzati adóhatóság feladata a köztartozás beszedése végrehajtási eljárás keretében.

Az eljárás a kimutató szerv megkeresésével indul, a behajtási megkeresésben fel kell tüntetni:

  • a behajtást kérő azonosításához szükséges adatokat, a behajtást kérő pénzforgalmi számlaszámát,
  • a fizetésre kötelezett nevét és adóazonosító számát, személyazonosító adatait és lakcímét,
  • a tartozás jogcímét, a fizetési kötelezettséget elrendelő döntés számát, jogerőre emelkedésének napját, a teljesítési határidőt,
  • a tartozás összegét és esetleges járulékait, illetve
  • annak a jogszabályhelynek a pontos megjelölését, amely az adók módjára való behajtást lehetővé teszi.

Sikeres behajtás esetén, az adók módjára behajtott összeget az adóhatóság soron kívül átutalja a végrehajtást kérő által megjelölt számlaszámra.

Jogszabályi háttér:

Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény,
A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény,
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,
A végrehajtási eljárás során felmerült végrehajtási költségek és végrehajtási költségátalány megállapításának és megfizetésének részletes szabályairól szóló 8/2018. (III.18.) NGM rendelet

Űrlapok

Az Adók, egyéb köztartozások behajtási ügyei ügycsoportban az alábbi nyomtatvány érhető el az Önkormányzati Hivatali Portál (a továbbiakban: OHP) felületéről az online kitöltést és beküldést lehetőségét biztosító iForm űrlap formátumban, valamint - akár ügyfélkapus bejelentkezés nélkül is, magánszemélyek részére - nyomtatható PDF formátumban. 

iForm Nyomtatvány megnevezése

Ágazat (OHP)

Ügytípus (OHP)

Megkeresés köztartozás behajtására

Adóügy

Általános adónyomtatványok

 

 

Az OHP felület használatával kapcsolatos további tájékoztatás a https://www.miskolc.hu/varoshaza/adougyek/onkormanyzati-hivatali-portal-ugyinditas-adoegyenleg-lekerdezes-e-fizetes linken érhető el.

 


Az ügyintézés helye és időpontja

Adó Osztály

Telefon:  (+36) 46/512-800, (+36) 46/512-700

Fax: (+36) 46/512-833

Email: ado@miskolc.hu

Helyszín: 3525 Miskolc, Városház tér 8.

Hivatali kapu: MISKOLCADK

KRID: 725084938

Hétfő

08:00-16:00

Kedd

08:00-16:00

Szerda

08:00-17:30

Csütörtök

08:00-16:00

Péntek

08:00 - 12:00