820.365/2018.

820.365/2018.

Meghívó

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlését 
2018. december 13-án (csütörtökön) 7.00 órai kezdettel tartandó ülésre 
a Polgármesteri Hivatal 3525 Miskolc, Hunyadi utca 2. sz. alatti tetőtéri Közgyűlési Termébe összehívom
 

Napirendi pontok: 
Javaslat az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2018. (III.6.) önkormányzati rendelet módosítására és kapcsolódó döntés meghozatalára (III. negyedéves korrekció)
Javaslat a 2019. évi átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének és Építési Szabályzatának módosítására
Javaslat a vis maior támogatással kapcsolatos döntések meghozatalára
Javaslat sporttal kapcsolatos vagyongazdálkodási döntések meghozatalára
Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Miskolci Sportcentrum Kft. közötti közfeladat-ellátási szerződés megkötésére
Javaslat a „Kárpát-medence népviseletei” elnevezésű gyűjteményre vonatkozó szerződésekkel kapcsolatos döntések meghozatalára
Javaslat Budai József védett síremlékének felújításához való hozzájárulás megadására
Javaslat a 2019. évben adományozandó önkormányzati címek és díjak előzetes elbírálását végző Kuratórium állandó tagjai melletti további három tagjának megválasztására
Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi belső ellenőrzési tervének megállapítására
Javaslat a Közgyűlés utólagos tájékoztatására a halaszthatatlan önkormányzati ügyekben meghozott polgármesteri döntésekről
Javaslat fellebbezés elbírálására egyedi szociális hatósági ügyekben
Javaslat fellebbezés elbírálására egyedi közterület-használati ügyben
Javaslat fellebbezések elbírálására közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás miatt indult önkormányzati hatósági ügyekben
Javaslat Miskolc Jogú Város Önkormányzatának lakások bérletéről szóló (VII.12) rendeletének módosítására a miskolci deviza károsultak megsegítése, lakhatási problémájuk megoldása érdekében
Javaslat az Önkormányzat rendeletének bővítésére, az LPG/CNG hajtott gépjárművek parkolási díjának csökkentése érdekében
Javaslat Avasi Rendészeti Központ létesítésére
Javaslat a Salkaházi Sára Miskolc Program otthonápolókra történő kiterjesztésére
Javaslat az MVK Zrt.vel fennálló Közszolgáltatási Szerződésben foglalta Közszolgáltatási Követelmény és Közszolgáltatási Ellentételezés 2019. évi tervezett mértékének elfogadására
Javaslat aaz Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 40/2012.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosítására törzsvagyonon belüli átsorolás tárgyában
Javaslat a Bogáncs utcai naperőmű telep üzemeltetőjének kijelölésére
Javaslat az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. között megkötendő közszolgálati szerződés jóváhagyására
Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Helyi Esélyegyenlőség Programja 2018.évi felülvizsgálatára
Javaslat a közterület használatáról szóló Önkormányzati rendelet módosításra
Javaslat az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit KR. között megkötendő közszolgáltatási szerződés
Javaslat a közétkeztetéshez kapcsolódó döntések meghozatalára
Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti Működési Szabályzata módosítására
Javaslat ingatlanhasználat biztosítása civil szervezetek részére
Dátum: 
csütörtök, december 13, 2018 - 07:00
Keltezési dátum: 
hétfő, december 3, 2018
Polgármester neve: 
Dr. Kriza Ákos