820.157/2018.

820.157/2018.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlését 2018. szeptember 20-án (csütörtökön) 7.00 órai kezdettel tartandó ülésre a Polgármesteri Hivatal 3525 Miskolc, Hunyadi utca 2. sz. alatti tetőtéri Közgyűlési Termébe összehívom

 

Napirendi pontok: 
Javaslat az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2018. (III.6.) önkormányzati rendelet módosítására és kapcsolódó döntések meghozatalára (I. féléves korrekció)
Javaslat az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosítására törzsvagyonból történő kivonás tárgyában, valamint vagyongazdálkodással kapcsolatos további döntések meghozatalára
Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének, valamint Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatának módosítására
Javaslat közterületek elnevezésére
Javaslat a vis maior támogatással kapcsolatos döntések meghozatalára
Javaslat állami tulajdonú ingatlanok tulajdonjogának és vagyonkezelői jogának térítésmentes megigénylésére
Javaslat a Miskolc Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megalapítására, valamint kapcsolódó döntések meghozatalára
Javaslat a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosításának jóváhagyására
Javaslat a Közgyűlés utólagos tájékoztatására a halaszthatatlan önkormányzati ügyekben meghozott polgármesteri döntésekről
Javaslat fellebbezés elbírálására egyedi szociális hatósági ügyekben
Javaslat fellebbezés elbírálására közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás miatt indult önkormányzati hatósági ügyben
Javaslat a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítására
Javaslat civil szervezetekkel kapcsolatos döntések meghozatalára
Javaslat ingatlan tulajdonjogának gazdaságfejlesztéssel összefüggő megszerzésére
Dátum: 
csütörtök, szeptember 20, 2018 - 07:00
Keltezési dátum: 
hétfő, szeptember 10, 2018
Polgármester neve: 
Dr. Kriza Ákos