819.921/2018

819.921/2018

Miskolc Megyei Jogú Város rendes Közgyűlését 2018.06.19. napján (kedden) 7:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal 3525 Miskolc, Hunyadi utca 2. sz. alatti tetőtéri Közgyűlési termébe összehívom.

Napirendi pontok: 
Javaslat az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosítására
Javaslat az MVK Zrt.-vel fennálló Közszolgáltatási Szerződés módosítására
Javaslat a vis maior támogatással kapcsolatos döntések meghozatalára
Javaslat a Miskolci Települési Értéktár Bizottságot érintő döntések meghozatalára
Javaslat fellebbezés elbírálására egyedi szociális hatósági ügyben
Javaslat fellebbezés elbírálására közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás miatt indult önkormányzati hatósági ügyben
Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 30/2016. (XI.11.) önkormányzati rendelet módosítására
Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén a járművel történő díjköteles vállalkozás szzabályairól szóló 37/2016 (XII.12.) önkormányzati rendelet módosítására
Javaslat a személytaxi-szolgáltatás legmagasabb hatósági díjának megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Javaslat a Miskolc Térségi Konzorcium bérleti szerződéseivel kapcsolatos döntések meghozatalára
Javaslat a Közgyűlés állandó bizottságaival kapcsolatos személyi döntések meghozatalára
Javaslat a 2024-es Európai Egyetemi Játékok megrendezésének elnyerésével kapcsolatos tájékoztatás elfogadására
Javaslat vagyongazdálkodási döntések meghozatalára
Javaslat belterületbe vonási kérelem jóváhagyására
Javaslat a Miskolc Holding Zrt. 2018. évi ingatlangazdálkodási tervének jóváhagyására
Dátum: 
kedd, június 19, 2018 - 07:00
Keltezési dátum: 
péntek, június 8, 2018
Polgármester neve: 
Dr. Kriza Ákos