130.658/2019

130.658/2019

Meghívó

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlését 2019. június 20-án (csütörtökön) 7.00 órai kezdettel tartandó ülésre a Polgármesteri Hivatal 3525 Miskolc, Hunyadi utca 2. sz. alatti tetőtéri Közgyűlési Termébe összehívom

Napirendi pontok: 
Javaslat az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosítására, valamint vagyongazdálkodással kapcsolatos további döntések meghozatalára
Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének, valamint Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatának módosítására
Javaslat a Miskolc, Szentpéteri kapu 70. szám alatti ingatlan apartmanszállásként történő hasznosításához szükséges döntések meghozatalára
Javaslat ingatlanok tulajdonjogának Egri Főegyházmegye, valamint Tiszáninneni Református Egyházkerület részére történő átadására
Javaslat az MVK Zrt. Közszolgáltatási Szerződésének módosítására, a 2018. évi közszolgáltatási tevékenységéről készült éves Közszolgáltatói Jelentés és a 2018. évi Éves Pénzügyi Ellentételezés összegének elfogadására
Javaslat a Miskolci Rendőrkapitányság 2018. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására
Javaslat a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégiában foglalt feladatok 2017-2018. évi teljesítéséről szóló beszámoló és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Bűnmegelőzési Stratégiájának (2019-2024.) elfogadására
Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolójának elfogadására
Javaslat a Közgyűlés utólagos tájékoztatására a halaszthatatlan önkormányzati ügyekben meghozott polgármesteri döntésekről
Javaslat fellebbezés elbírálására egyedi településképi bejelentési eljárásban
Javaslat a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Miskolci Diósgyőri Óvoda, Miskolci Batsányi János Óvoda és Miskolci Avastetői Óvoda magasabb vezetői (intézményvezetői) beosztásának ellátására vonatkozó pályázatok elbírálására
Javaslat a Miskolc Megyei Jogú Város 2018- évben megújított stratégiai zajtérképére épülő zaj csökkentési intézkedési terv elfogadására
Javaslat Miskolc Város Önkormányzata és a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. közötti közszolgáltatási szerződés módosítására
Javaslat közterületek elnevezésére
Javaslat a Miskolc Holding Zrt. és tagvállalatai Folyószámlahitel Szerződéshez kapcsolódó, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat által vállalandó készfizető kezesség jóváhagyására
Javaslat fellebbezés elbírálására üzlet éjszakai nyitva tartás engedélyezése tárgyában hozott egyedi önkormányzati hatósági ügyben (zárt ülés)
Javaslat a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII.12.) önkormányzati rendeletmódosítására
Javaslat ingatlanhasználat biztosítására civil szervezetek és nonprofit gazdasági társaság részére
Javaslat a Miskolc Holding Zrt. 2019. évi ingatlangazdálkodási tervének jóváhagyására
Javaslat a Miskolc Megyei Jogú Város területén működő közterületi térfelügyeleti kamerarendszer megfigyelési pontjainak bővítésére
Javaslat állásfoglalás kiadására az Úz völgyében található magyar katonatemető meggyalázásával kapcsolatban
Dátum: 
csütörtök, június 20, 2019 - 07:00
Keltezési dátum: 
péntek, június 7, 2019
Polgármester neve: 
Dr. Kriza Ákos