130.221/2019.

130.221/2019.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlését 2019. február 22-én (pénteken) 7.00 órai kezdettel tartandó ülésre a Polgármesteri Hivatal 3525 Miskolc, Hunyadi utca 2. sz. alatti tetőtéri Közgyűlési Termébe összehívom

Napirendi pontok: 
Javaslat az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének megállapítására, a költségvetési rendelet megalkotására és egyéb kapcsolódó döntések meghozatalára
Javaslat telepítési tanulmányterv és Miskolc Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének, valamint Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 21/2004. (VII. 6.) önkormányzati rendeletének módosításához kapcsolódó településrendezési-és tervezési szerződés jóváhagyására
Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítására és kapcsolódó döntés meghozatalára
Javaslat a Közgyűlés tájékoztatására a LIFE IP HungAiry levegőtisztaság-védelmi pályázat elnyeréséről és a projekttel kapcsolatos tervekről
Javaslat a Közgyűlés utólagos tájékoztatására a halaszthatatlan önkormányzati ügyekben meghozott polgármesteri döntésekről
Javaslat fellebbezések elbírálására egyedi szociális hatósági ügyekben
Javaslat az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2018.(III.6.) Önkormányzati rendelet módosítására (IV. negyedéves korrekció)
Javaslat Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható Összegének rnegállapítására a 2020-2022. évekre
Javaslat az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosítására, valamint vagyongazdálkodással kapcsolatos további döntések meghozatalára
Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestere 2019. évi szabadsága ütemezésének jováhagyására
Javaslat ingatlanhasználat biztosítására civil szervezetek és nonprofit gazdasági társaság részére
Dátum: 
péntek, február 22, 2019 - 07:00
Keltezési dátum: 
hétfő, február 11, 2019
Polgármester neve: 
Dr. Kriza Ákos