Fogadj örökbe egy közterületet

Fogadj örökbe egy közterületet

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023-ban folytatja a

Fogadj örökbe egy közterületet”

nevű programot

A program célja

Miskolc város közterületeinek élhetőbbé tétele, a zöld növényzettel borított felületek növelése, kulturáltabb és esztétikusabb lakókörnyezet és utcakép kialakítása és megőrzése, a közterületen felhalmozott illegális hulladéklerakások megszüntetése az önkéntes „örökbefogadónak” jelentkezőkkel együttműködésben.

Mit jelent a jelképes „örökbefogadás”?

 • Az örökbefogadó a programba jelentkezéskor javaslatot tesz arra, hogy mely közterületen milyen feladatok elvégzését vállalja.
 • A feladat ellátása önkéntes és térítésmentes.
 • Nem „fogadható örökbe” Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről szóló 22/1999. (VI.07.) sz. rendeletének 6. § (1) bekezdésében meghatározott területsáv.
 • A program részeként az alábbi területeken látunk együttműködési lehetőséget, de a jelentkezők ettől eltérő vállalásokat is tehetnek:
  • kihelyezett virágfák öntözése, illetve a fák alatti földtányérok beültetése, gondozása;
  • kiültetett növények öntözése, gondozása;
  • közterület zöldterületeinek gondozási feladataiban való részvétel;
  • padok, szemétgyűjtők javítása, festése;
  • játszótéri homokozók karbantartása;
  • emlékhelyek, emlékparkok gondozása;
  • közterületen található illegális hulladéklerakások felszámolása, illetve ezen területek folyamatos tisztán tartása.

Kik jelentkezhetnek „örökbefogadónak”?

A programra jelentkezhet cselekvőképes természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szerveződés.

Mennyi időre szól az „örökbefogadás”?

Az „örökbe fogadás” 2023. november 30-ig érvényes.

A „Fogadj örökbe egy közterületet” nevű programba jelentkezés módja:

A programra a következő linken található űrlap kitöltésével - https://forms.gle/ALVqfJtAa3U53Ay68 - vagy a mellékelt jelentkezési lap beküldésével lehet jelentkezni 2023. május 15-ig.

Az adatlap benyújtható elektronikus úton a reszvetel@miskolc.hu  címen, illetve postai úton a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Stratégiai és Koordinációs Osztály, Kovács Kamilla civil részvételi referens részére, 3525 Miskolc, Városház tér 8. alatti címre, vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal Részvételi Irodájában.